shiatsu shutterstock print.jpg

SHIATSU MASSAGES

EEN SHIATSU MASSAGE REGULEERT DE WERKING VAN JE ZENUWSTELSEL EN MERIDIANEN WAARDOOR JE LICHAMELIJKE ÉN MENTALE SOEPELHEID TOENEEMT

Shi atsu = vinger druk

SHIATSU is een tak van de traditionele oosterse geneeskunde die ontstaan is uit spontane, natuurlijke, intuïtieve, handelingen. Deze Japanse heelwijze is gebaseerd op aanraking en de druk op punten van meridianen (energiebanen verbonden met organen).  

Shiatsu kan recente en oude psychische problemen in beweging brengen waardoor de fysieke gevolgen verdwijnen en rust ontstaat door de herwonnen zelfherstellende kracht van het lichaam.

 

In feite staat bij Shiatsu preventie centraal. “Bewustzijn” van het “zijn” is het allerbelangrijkste, samen met evenwichtige voedingsgewoonten, een diepe ademhaling en een regelmatige lichaamsbeweging, sociaal contact en het nastreven van evenwicht binnen alle relatievormen.

Energie stroomt via meridianen (dit zijn energiebanen) doorheen ons lichaam. Psychische klachten zoals stress, frustratie, emoties zoals onvrede, angst en verdriet, verstoren de doorstroming van energie in de meridianen en andere lichaamssystemen. Verwondingen, littekens, tatoeages en piercings (oorringen ea.) kunnen eveneens storingen in het energiesysteem veroorzaken.

Praktisch

Duurtijd van een behandeling bij Dumai / De Panne: 50-60 min., eerste keer met intake 1u15

Tarief: 60 euro per behandeling

Kledij: makkelijk en loszittend. Tip: best niet eten een uur voor de behandeling

DOEL VAN DE SHIATSU BEHANDELING BIJ DUMAI

Het hoofddoel is het herstel van de diverse energiestromen doorheen je lichaam. Daarom activeren we het zelfherstellend vermogen in het lichaam en verbeteren we je levenskwaliteit op fysiek en emotioneel vlak.
Kunnen voelen waar je toekomst ligt en jouw doelstelling vanuit je persoonlijke kracht kunnen realiseren is in feite het einddoel van de behandeling. Rust en een ontspanningsgevoel zijn er de bijzonder aangename gevolgen van.

bld shiatsu diagnose_.sb-2d70f24c-BPTmRb

DIAGNOSE

Diagnose in Shiatsu is er op gericht om reeds aanwezige of opkomende problemen te herkennen.
De diagnose bevat ondermeer een gericht luisteren naar je geschiedenis en levenswijze.
Bovendien voelen we door middel van aanraken en massage de kwaliteit van de oppervlakkige en onderliggende weefsels. Daarnaast zijn tijdens de diagnose volgende zaken van belang: de lichaamsgeur, de klank van de stem, de ademhaling.de houding van het lichaam, de huidskleur in diverse lagen en de vorm en kleur van de tong.

bld shiatsu.jpeg

KLACHTEN

Hoewel Shiatsu oorspronkelijk een functie heeft ter preventie, kan Shiatsu Massage een belangrijke hulp zijn de behandeling van uiteenlopende stoornissen en ongemakken. Belangrijke domeinen zijn: stress, de menopauze, menstruatie klachten, slaapstoornissen, chronische vermoeidheid, algemene rugklachten, verteringsstoornissen,… .

bld shiatsu 2_.jpeg

DE SHIATSU BEHANDELING BIJ DUMAI / DE PANNE

Allerlei gedachten en emoties, je omgeving, onbegrepen en niet-verwerkte ervaringen. Het zorgt allemaal voor een ontregeling van de natuurlijke energiestroom doorheen het lichaam.

Alle spanningen die hiervan het gevolg zijn, en die aangegeven worden tijdens de behandeling worden naar evenwicht en stroming gebracht. Ik reik ook mogelijkheden aan om hier na de behandeling mee aan de slag te gaan. Wanneer er spanningen zichtbaar worden die door mij niet kunnen opgelost worden verwijs ik natuurlijk door naar een deskundige arts 

 

We werken met drukpuntmassage. Deze wordt altijd gegeven bovenop de kledij. Ik gebruik hierbij als enig middel en instrument mijn eigen lichaam; duimen, handen, ellebogen, voeten. Shiatsu staat voor: preventie, ontspanning, soepelheid, dynamek, goed gevoel, en het herstel van het zelfgenezend vermogen

 

Bij een shiatsu massage koppelen we het zalige gevoel dat massage teweegbrengt aan het herstel van de energiestromen in het lichaam via de meridianen. Het gevolg is dat overmatig denken en onrust gereduceerd wordt en een soepelheid en een diepe rust ontstaat die het zelfherstellend vermogen van het lichaaam en geest activeert.

stoelmassage vrouw.jpg

 

1X per week, 15 minuten, op je werkplek

SHIATSU STOELMASSAGE

Opnieuw in harmonie met je lichaam

Mensen die voornamelijk werken met hun hoofd, verliezen vaak het contact met hun lichaam. Ze vangen nauwelijks de signalen op die dat lichaam hen geeft.   Allerlei ongemakken - een verkeerde houding, verkrampte schouders - maar ook stress en depressie, kunnen hiervan het gevolg zijn.

 

Met Shiatsu (of drukpunt-) massage werken we actief aan die verbinding tussen je hoofd en je lijf.  Shiatsu Stoelmassage focust op rug, nek en armen, en wordt uitgevoerd op de kleding.  Ze vindt plaats op de werkvloer (vraagt dus geen tijdrovende verplaatsingen), bij voorkeur tijdens de lunch of koffiepauze, en duurt ong 15 minuten. Hierbij is herhaling belangrijk: 15 min, 1X pr week is bv veel heilzamer dan 1X een uur per mnd.

 

Kleine tijfdinvesteringen die snel resultaten afwerpen. Een ontspannen, erergieke persoon herontdekt de harmonie met zijn lichaam. Hierdoor krijgen haar of zijn vitale levensenergie en mentale scherpte een flinke boost.

 
shiatsu stoelmassage print.jpg

SHIATSU STOELMASSAGE MAAKT JE EEN COMPLETER MENS

Terwijl een gezond functionerende moderne mens meestal voldoende ruimte maakt om lijf en brein in good shapete houden, ontbreekt de tijd om de nodige aandacht te besteden aan dat essentiële evenwicht tussen hoofd en lichaam. 

 

De wijsheid om dit probleem op te lossen komt uit het Oosten, en is gebaseerd op een eeuwenlange uitwisseling van kennis en ervaring tussen generaties. Ze wordt zoals zowat alles wat afkomstig is uit Japan, gekenmerkt door eenvoud, efficiëntie en accuraatheid. 

 

De Shiatsu (drukpunt) Stoelmassage verbindt het individu met zichzelf, anderen en zijn omgeving. In deze accupressuur of energetische massage wordt heel precies gewerkt op punten die blokkades kunnen veroorzaken.

 

De behandeling wekt enthousiasme op waardoor mensen zich niet alleen meer verbonden voelen met hun lichaam, maar ook met de directe leefomgeving en de samenleving.

Het therapeutisch resultaat van herhaaldelijke drukpunt stoelmassages: een persoon die de harmonie met zijn lijf terugvindt.  Dit geeft haar of hem het gevoel een ‘complete’ mens te zijn.

AFSPRAAK / CONTACT

Dorpsstraat 49

8660 Adinkerke (De Panne)

muriel@dumai.be

+32 473 645 486